Thêm Ảnh Đại Diện Cho Category WordPress Chi Tiết

Sending
User Review
5 (1 vote)

Mặc định trong wordpress, Category sẽ không hỗ trợ chúng ta thêm ảnh đại diện như Post hay Page. Chính vì thế, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách bạn thêm ảnh đại diện cho category trong wordpress giống như Post và Page.

Thêm Ảnh Đại Diện Cho Category WordPress Chi Tiết.

Và để thêm ảnh đại diện cho category, ta sử dụng plugin Categories Images.

Cách cài đặt plugin Categories Images

Sau khi bạn cài đặt plugin Categories Images, bạn vào phần Bài viết -> Chuyên mục. Bạn vào một chuyện mục rồi sửa một category nào đó mà bạn muốn thêm ảnh, rồi kéo xuống dưới sẽ thấy phần thêm ảnh.

Plugin Categories Images.

Bạn click Upload/Add image để thêm ảnh vào như bình thường, xong rồi nhấn Cập nhật để lưu lại.

Hiển thị hình ảnh ra trang category

Với plugin Categories Images, ta sử dụng <?php if (function_exists('z_taxonomy_image_url')) echo z_taxonomy_image_url(); ?> để lấy link url hình ảnh và đặt nó vào bất kỳ thẻ img nào.

Nếu bạn muốn hiển thị hình ảnh đại diện của danh mục ở khu vực hiển thị category thì hãy mở file category.php và thêm đoạn code dưới đây vào vị trí mà bạn muốn hiển thị:

<?php if (function_exists('z_taxonomy_image')) z_taxonomy_image(); ?>

Ví dụ mình hiển thị hình ảnh ở khu vực category, thì mình sẽ thêm vào file category.php như sau:

Kết quả ta được:

Hiển thị ảnh ra trang chủ

Nếu bạn muốn hiển thị ảnh ra ngoài trang chủ thì không sử dụng code ở trên được vì nó không hiểu query hiện tại của nó nằm ở category nào. Bạn có thể dùng Code sau đây để hiển thị ngoài trang chủ:

Bạn có thể sử dụng code tương tự để hiển thị ảnh trong file single.php.

Lời kết

Với bài hướng dẫn trên thì bây giờ các bạn đã có thể sử dụng được chức năng hiển thị ảnh cho category rồi chứ. Cách này thường áp dụng cho các bạn muốn sử dụng thay vì hiển thị ảnh đại diện của bài viết thì sẽ hiển thị ảnh đại diện của category nhằm biết được bài đó thuộc category nào.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời