Thẻ: plugin

Plugin Khóa Nội Dung Cho Website WordPress

OnePress Social Locker là plugins WordPress miễn phí tốt nhất. Nó cho phép bạn khóa một phần của nội dung trên bài viết cho đến khi người dùng click vào một nút mạng xã hội (Facebook like, twitter, Google+1). Bạn có …