Bài 6: Tùy chỉnh giao diện cho website wordpress.

Sau khi đã cài đặt giao diện cho website wordpress, import file demo thì việc tiếp…

Bài 5: Hướng dẫn cài đặt Plugin cho WordPress.

Plugin là một module bổ trợ một chức năng nhất định nào để nhằm phục vụ…

Bài 4: Hướng dẫn cài đặt giao diện Website WordPress.

Sau khi đã thiết lập những cài đặt website wordpress cơ bản cần thiết cho website thì…

Bài 3: Hướng dẫn cài đặt Website WordPress cơ bản.

Sau khi đã đăng ký hosting, domain và cài đặt chúng lên Internet thì tiếp theo…

Bài 2: Hướng dẫn cài đặt trang quản trị WordPress trên Cpanel của GoDaddy.

Ở bài trước thì bạn cũng đã biết được cách cài đặt website trên GoDaddy rồi,…

Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Website WordPress trên GoDaddy.

Sau khi bạn đã sở hữu cho mình những ưu đãi có 1-0-2 khi đăng ký…